Sağlıkta Dönüşüm Programı gereksinimleri karşılayamıyor/Kayıhan Pala

Nitelikli bir sağlık sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, yurttaşların sağlık hizmetlerine kolayca...

Bir Koyup Üç Almak Mümkünmüş / Özgür Erbaş

Kalkınma Bakanlığı’nın Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler...

Özel Sektör Sağlık Hizmetlerinin Etkililiğinde Kaçıncı Sırada? Birlikte Karar Verelim mi? / Onur Hamzaoğlu

Sağlık alanında tedavi edici sağlık hizmetlerinin durumu hastanede sunulan hizmetler kapsamında, hastanede sunulan hizmetler de...

AKP’nin 1 Kasım Gak Guku / İlker Belek

Davutoğlu 1 Kasım seçim beyannamesini 4 Ekim’de açıkladı. Sağlıkla ilgili uzun bir liste mevcut. İçinde...

Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı’nın hukuksal hikayesi : Evet diyenler ve sessiz kalanlar sağlık satılsın dedi /Özgür Erbaş

5396 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun TBMM’de 03.07.2005 günün...