Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan

Kapitalizmin neoliberal ekonomi politikalarına göre yeniden yapılanan sağlık sistemi, ülkemizde önce Sağlık Reformu,...

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

  Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği...

Nasıl Bir Sağlık Sistemi -3- / İlker Belek

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Merkeze Koyan Organizasyon Birinci basamak tanımı İnsanların herhangi bir sağlık...