Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan

Kapitalizmin neoliberal ekonomi politikalarına göre yeniden yapılanan sağlık sistemi, ülkemizde önce Sağlık Reformu,...

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

  Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği...

Aile Hekimliği Hizmetleri ve Türkiye

Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Sunulan Bildiriler Üzerinden Bir Değerlendirme Deniz Akgün, Hande Bahadır, Yeliz...

Sağlık Bakanlığının “İç Müşteri”si Olarak Aile Hekimlerinin Durumu / İlker Belek

  Bakanlık, “yeni kamu yönetimi” modeli çerçevesinde, hastayı da hizmeti üreten...