Güncel Mevzuat

image_pdfimage_print

Sağlık mevzuatı hızla değişiyor, bir yandan yepyeni düzenlemeler yürürlüğe girerken diğer yandan da mevcut düzenlemeler sık sık değiştiriliyor. Halkın sağlığı web sayfalarında mevzuat değişimlerini izlemeye zaman zaman da yorumlamaya çalışacağız. Kronolojik bir sırayla aktarmaya çalışacağımız düzenlemelere ilgili linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

8 Temmuz 2015 Çarşamba

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ 2015 Temmuz ayı kamu çalışanlarının sendikal dağılımını içeriyor. Tebliğe göre Türkiye’de 1 milyon 679 bin 28 kamu çalışanı sendikalara üye. Üyelerin konfederasyonlara dağılımına göre Memur Sen’in 836.505, Türkiye Kamu Sen’in 445.729, KESK’in ise 236.203 üyesi bulunuyor. 

 

25 Haziran 2015 Perşembe

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik tıbbi cihazların kullanımları süresince hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti ile ilgili usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğe göre test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetki belgesi düzenlenecek kuruluşlar tarafından yapılabiliyor. Bu kuruluşlar alacakları yetki belgesi ile test, kontrol ve kalibrasyon yapabilme yetkisi alarak “uygunluk değerlendirme kuruluşu” olarak adlandırılıyor.

 

3 Haziran 2015 Çarşamba 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını belirliyor. Ayrıca denetçilerin tabi olacağı esaslar düzenleniyor. 

 

3 Haziran 2015 Çarşamba 

Kanser Bildirimi Ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğin ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi, kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşım işlemleri ile ilgili gerekli yöntemlerin belirlenmesi, halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde kurulan kanser kayıt merkezlerinin ve hastanelerde kurulan kanser kayıt birimlerinin örgütlenmesi, görev tanımlarının yapılması, çalışması, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması ile izleme ve değerlendirmesinin usul ve esaslarının belirlenmesi,İl kanser danışma komisyonlarının oluşturulması, görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.   

 

30 Nisan 2015 Perşembe

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik iş güvenliği uzmanlarının çalışma esaslarını, yetkilendirilmelerini, eğitim ve çalışma sürelerini belirleyen 29/12/2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler getiriyor. Bu yönetmelik 2013 yılında da iki kez değiştirilmişti.

 

23 Nisan 2015 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un çeşitli maddelerinde önemli düzenlemeler içeriyor. 

 

16 Nisan 2015

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı 

 

2 Nisan 2015

Atık Yönetimi Yönetmeliği yayımlandı.

Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları Hakkında Tebliğ yayımlandı.

 

29 Mart 2015

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı

 

20 Mart 2015

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

20 Mart 2015

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

3 Mart 2015

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

 

27 Şubat 2015

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

 

12 Şubat 2015

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

 

12 Şubat 2015

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, KONTROLÜ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

 

11 Şubat 2015

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

5 Şubat 2015

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

5 Şubat 2015

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

3 Şubat 2015

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

 

Bu makale  653  defa okundu.