Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Amacına Ulaşıp Sağlık Harcamaları Ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Azaltıyor Mu? /Özet Çeviri: Dr. Seval Çoker

Sağlık hizmeti kullanımını ve maliyetlerini, sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımından vazgeçirmek yoluyla azaltmak...

Küba Sağlıkta Neden Başarılı ? / İlker Belek

Geçtiğimiz hafta içinde Küba’nın geliştirdiği AC kanseri aşısıyla ilgili olarak yeni bir haber basına...

Sağlıkta Dönüşüm Programı gereksinimleri karşılayamıyor/Kayıhan Pala

Nitelikli bir sağlık sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, yurttaşların sağlık hizmetlerine kolayca...

Bir Türkiye Klasiği: Devlet Yeniden Yapılandırılırken Hanehalkı Tüketim Harcamasının Durumu / Onur Hamzaoğlu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2015 başlıklı Haber Bülteni’ni 1 Ağustos...

Tamamlayıcı sigorta neyi tamamlıyor ? /Cavit Işık Yavuz

Kapitalizmin neoliberal eli sağlığa dokundu. Artık kamu nerede başlıyor nerede bitiyor, özel nerede başlıyor ve bitiyor...

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamaları ve Anti Mikrobiyal Direnç İlişkisi/Çev:Dr. Utku Urgan

Bu yazı, The Lancet Infection Diseases’de 9 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan ‘’OUT-OF-POCKET HEALTH EXPENDİTURES...

Sağlıkta Bıçak Parası Devam Ediyor / İlker Belek

İnformal ödeme-el altından ödeme- bıçak parası Bizde bıçak parası olarak bilinen konunun...

Bütçe 2016: Hükümet 2016’da Herkes Yine Başının Çaresine Baksın Diyor! / Onur Hamzaoğlu

Kar kıyamet için paletli, çok uzaklar için uçak ambulansların yöneticisi  Sağlık Bakanı Uzm....

Piyasaya Bırakılan Sağlık Hizmetleri Anne Ölümlerini Arttırıyor / Deniz Akgün

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) anne ölümleri 25 yıl...

Grip Aşılaması: Kanıt ve Kamu Politikaları Arasındaki Uçurum / Ebru Çobanoğlu

International Journal of Health Services dergisinin 2015 yılı Temmuz ayında yayınlanan “Grip Aşılaması: Kanıt ve Kamu...