Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Amacına Ulaşıp Sağlık Harcamaları Ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Azaltıyor Mu? /Özet Çeviri: Dr. Seval Çoker

Sağlık hizmeti kullanımını ve maliyetlerini, sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımından vazgeçirmek yoluyla azaltmak...

Yirmibirinci Yüzyılda Kapital Üzerine Gecikmiş Bir İnceleme/ Erdem Erkoyun

Thomas Piketty 2013 yılında World Top Income Database’de derledikleri verilerden yola çıkarak Fransızca bir kitap...

Meslek hastalıkları: malul bırakarak listele ki gizleyebilesin… / İbrahim Akkurt

“Negrel kızdı: Haydi efendim! dedi.  Kafanız ezildiği zaman, işin ucu size mi dokunacak? Hiçbir zaman! İşletme...

KİTAP TANITIMI/ KOCAELİ’NDE SANAYİ DOĞA VE İNSAN

Geçtiğimiz ay Kocaeli Tabip Odası tarafından “Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan” başlıklı bir kitap...

2008 Ekonomik Krizinin İntihara Etkisi: 54 Ülkede Zaman Eğilimi Çalışması / Çeviri Dr. Gül Anıl MUTLU

Bu yazı, British Medical Journal’da 17 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan “Impact of 2008 global economic crisis on...

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamaları ve Anti Mikrobiyal Direnç İlişkisi/Çev:Dr. Utku Urgan

Bu yazı, The Lancet Infection Diseases’de 9 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan ‘’OUT-OF-POCKET HEALTH EXPENDİTURES...

Çağatay Güler’den İki Yeni Kitap!

Hekimlerin ve halk sağlıkçıların “Çağatay Hocası”  Prof. Dr. Çağatay Güler’in iki...

“Domuz” değil “bildiğimiz” insan gribi! / Prof. Dr. Özlem Kurt Azap

Geçtimiz Mart ayında yayımladığımız bu yazıyı grip tartışmalarının alevlenmesi üzerine yeniden...

Onur Hamzaoğlu’na Halk Sağlığı Bilim Ödülü

Türkiye Halk Sağlığı Derneği ve Okan Üniversitesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü verilen Halk...

Doktorlarda Aşırı Uykusuzluk Hasta Ölümlerini Etkiliyor Mu? – Tansel Başsüllü

  Geçtiğimiz Kasım ayında İngiliz Tabipler Birliği’nin yayın organı olan British Medical Journal’da...