Tüm Yazılar

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Amacına Ulaşıp Sağlık Harcamaları Ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Azaltıyor Mu? /Özet Çeviri: Dr. Seval Çoker

Sağlık hizmeti kullanımını ve maliyetlerini, sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımından vazgeçirmek yoluyla azaltmak için, “katkı payı (sigortalı bireyin her hizmet ya da işlem...

Hasta Bina Sendromu (HBS) bir meslek hastalığı mıdır?/İbrahim Akkurt

Meslek hastalığı deyince kafamızda hep toz duman içindeki kirli, pasaklı işyerlerindeki çok kötü koşullar gelmektedir.  Ki bu bir ölçüde doğrudur da…...

Sağlıkta Dönüşüm Programı gereksinimleri karşılayamıyor/Kayıhan Pala

Nitelikli bir sağlık sisteminin en önemli özelliklerinden birisi,...

Bir Türkiye Klasiği: Devlet Yeniden Yapılandırılırken Hanehalkı Tüketim Harcamasının Durumu / Onur Hamzaoğlu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Hanehalkı Tüketim...

15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt

Yazıya başlarken hemen itiraf etmem gerekir ki durumu özetlemek...

Yirmibirinci Yüzyılda Kapital Üzerine Gecikmiş Bir İnceleme/ Erdem Erkoyun

Thomas Piketty 2013 yılında World Top Income Database’de derledikleri...

Dünyaya selam; kömüre, nükleere devam… / Ahmet Soysal

‘Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik...

Nükleer Felaketlerle Yaşamak Zorunda Değiliz / Umur Gürsoy

  “Gerçeğin bir parçasını söylerken...